W filii w Michrowie odbyło się uroczyste czytanie „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W spotkaniu udział wzięli: Ireneusz Szymczak Wójt Gminy Pniewy, Dyrektorzy szkół: Monika Witaszek, Beata Stępniewska, Agata Walczak, Tomasz Gajewski oraz nauczyciele i uczniowie pniewskich szkół.

Pomysł powieści zrodził się około roku 1884, kiedy Orzeszkowa w czasie letnich wyjazdów w okolice Grodna obserwowała życie miejscowej szlachty.

Początkowo „Nad Niemnem” drukował w odcinkach Tygodnik Ilustrowany. Całość w wydaniu książkowym ukazała się w roku 1888, w 25 rocznicę powstania styczniowego.

Tematem utworu jest sytuacja społeczna w trudnym okresie po powstaniu styczniowym oraz codzienne życie dwóch rodzin: Korczyńskich i Bohatyrowiczów – odwieczny konflikt między panem a chłopem. Bohaterowie to przedstawiciele różnych grup społecznych: bogatej i zubożałej szlachty oraz chłopstwa. Różni ich wiele ale wszyscy zdają się poszukiwać sensu życia a każdy z nich odnajduje je w innym obszarze. W miłości, pracy, służeniu innym czy harmonii z przyrodą.

Pierwotnie powieść miała nosić tytuł Mezalians, jednak rozbudowanie utworu o kolejne wątki: powstańczy, etnograficzny, patriotyczny, czy społeczno-psychologiczny zmieniła zamysł autorki.

Akcja powieści toczy się na Litwie, nad rzeką Niemen. Powieść nosi więc tytuł „Nad Niemnem” po pierwsze przez wzgląd na miejsce akcji, po drugie – rzeka Niemen ma tu znaczenie metaforyczne jest symbolem upływającego czasu, i jednocześnie ciągłości tradycji. Symbolizuje prapoczątek. Jest w tej powieści obserwatorem, świadkiem codziennych rozmów i trosk zamieszkujących nad nią ludzi.

„Nad Niemnem” to powieść pozytywistyczna, w której autorka starała się przedstawić jak najwięcej różnorodnych i ważnych dla współczesności zjawisk w sposób przekrojowy. Ważną role odgrywają w niej opisy przyrody – służą retrospekcji, spowolnieniu akcji, refleksji.

Powieść cieszyła się niebywałą popularnością i uznana została za nowy epos narodowy.

Kolejną lekturą Narodowego Czytania będzie „Kordian” Juliusza Słowackiego.