Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer183080/public_html/gbppniewy/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer183080/public_html/gbppniewy/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
O BIBLIOTECE – Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach

Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach sięga roku 1948, kiedy w miejscowości Konie otwarto Bibliotekę Gromadzką. Trzydzieści cztery lata później – 1 czerwca 1982 roku została utworzona filia biblioteki w miejscowości Michrów.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach liczy nadal dwie placówki i jest jedyną instytucją kultury na terenie Gminy Pniewy, dlatego oprócz statutowych działań związanych stricte z czytelnictwem podejmuje się również realizacji innych aktywności o charakterze kulturalnym i warsztatowym, mających na celu zwiększenie dostępności do kultury i edukacji dla mieszkańców. Jest to miejsce integracji społecznej – przyjazna przestrzeń, w której czytelnicy mogą realizować swoje pasje, spędzać czas wolny i budować lokalną społeczność.

W bibliotece organizowane są wystawy, spotkania z autorami i animatorami kultury, akcje czytelnicze oraz inne wydarzenia kulturalne.  Działają Dziecięce Strefy Kreatywności, w ramach których odbywają się zajęcia: czytelnicze z elementami bajkoterapii, warsztaty plastyczne, rękodzieło, Lego, robotyka oraz szachy. 

 

Przede wszystkim jednak biblioteka realizuje swoje najważniejsze cele czyli ciągle zwiększa dostępność do nowości wydawniczych, zaopatruje obie placówki w literaturę zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników, zajmuje się opracowywaniem księgozbioru i promocją czytelnictwa. Włącza się aktywnie w ogólnopolskie akcje czytelnicze mające na celu popularyzację czytelnictwa. 

Szeroka oferta biblioteczna, rozbudowana oferta bezpłatnych usług oraz stały dostęp do nowości wydawniczych sprawiają, że biblioteka cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

 

 

                      

Struktura zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pniewach:

Kierownik – Julia Janda Wilk

Bibliotekarz – Ewa Ciotucha

Młodszy Bibliotekarz – Zofia Siniarska

Młodszy Bibliotekarz – Anna Domańska


Przejdź do treści